Kaplumbağalar

Dünyanın her yerinde bulunan ve sayıları oldukça fazla olan Kaplumbağalar 4 ayaklı sürüngen hayvan olarak adlandırılmaktadır. Hareketleri yönünden ne kadar telaşsız ve ağır hayvanlarsa onların tarih boyunca gelişimi de o kadar yavaş olmuştur. Karada oldukça yavaş hareket eden kaplumbağalar deniz de ise oldukça hızlı hareket etmektedir. Sağlam kabukları bulunan kaplumbağalar uyayacakları ve tehdit hayvanların bulunduğu bölgelerde sık sık kabuklarının içerisine girmektedir. Kabukları kırabilmek için oldukça güç sarf etmeniz gerekmektedir. Dünya da birbirinden farklı kaplumbağa çeşidi bulunmaktadır. Bunların bazıları suların derinliklerinde, bazıları ise karada yaşamaktadır. Kaplumbağalar aşağı yukarı 100 150 yıl boyunca yaşayabilmektedir. Hantal hayvan kaplumbağayı bir çok Kaplumbağa oyunları Kaplumbağa oyunlarında rakipleri ile yarışırken görmekteyiz