Antilopların Savaşı Belgeseli

Antilop türlerinin çoğu yaşamak için açık ve geniş otlakalanları tercih etmiştir. Antiloplar özellikle büyük göçleri sırasında birçok canlının saldırısına uğrayıp yaşamlarını kaybederler. Çoğu yırtıcı hayvan beslenmek için antilopları seçerler. Yakalanması kolay canlılardır. Bu yüzden göçleri sırasında antilop sürüsünde azalmalar görülür. Antiloplarda sürülerine tek lider hakim değildir. Birden fazla lider yer alır ve aralarındaki anlaşmazlıkları ölümcül bir kavga ederek çözmeye çalışırlar. Belgeselizle.org

Email: