Asya Hint Kaplanları

Bir Hint kaplanıyla bir Sibirya kaplanı arasında önemsenecek kadar farklılıkların olduğu gözlenebilmektedir. Hint kaplanın kürkü Sibirya kaplanına çok daha incedir. Her ne kadar kaplan ve aslan kusursuz bir şekilde melezleştirilmişse de bu iki cinsin töreleri birbirinden çok farklıdır.

Email: