Buzullar ve Kılıç Balıkları

Buzullarda yaşayan devasal büyüklükteki kılıç balıkları uzmanlar tarafınan incelenmeye alınıyor. Kılıç Balıklarının göldeki görüntülerine şahit olacaksınız. BELGESELİZLE.ORG

Email: