Can Dündar Beyaz İhtilal Belgeseli

Türkiye 14 Mayıs 1950 yılına gelmeden önce 27 yıl tek parti altında yaşamıştır. 1945 yılında ikinci dünya savaşı bitti sıcak savaştan soğuk savaş dönemine geçen dünyada parti rejimleri çökerken İsmet İnönüde çok partili seçimin yapılacağını açıkladı.21 Temmuz 1946 da yapılan ilk çok partili seçim hile karıştığı gerekçesiyle hüsranla son buldu. 1950 seçim kampanyası tek partili iktidarından ve savaş yıllarının yoksulluğundan sıkılmış kitlelerin tüm arayışı içinde geçti. Nihayet 14 Mayıs geldiğinde herkes hilesiz kavgasız bir seçim günü beklentisindeydi. Bunu başarırsa o gün tarihe beyaz ihtilal olarak geçicekti. Bakalım o gün ve sonrasında neler olmuş izleyip görelim. Belgeselizle.org

Email: