Dişi Aslan ve Sırtlan Sürüsü

sırtlan sürüsü yine dişi bir aslanı tek başına yakalıyor. Grup olmalarına rağmen aslana saldıracak cesaretleri yok. Aslanın kükremesi ile sırtlanlar bir adım geri çekiliyor. doğanın iki ezeli düşmanlarıdır Sırtlanlar ve Aslanlar...

Email: