Göçebe Filler

Benzer Belgeseller

Bulundukları yaşam koşulları onları rahatsız edince başka yerlere göç etmek söz konusu oluyor.Grup halinde çıktıkları bu göçlerde ,en yaşlı dişi fillerin liderliğinde su yollarını takip ederek dairesel olarak göç ederler.

Email: