Kobranın Av Zamanı

kral kobranın diğer yılan ile ezeli mücadelesi. Ama kobra zehiri ile tüm sürüngenleri etkisiz hale getirme özelliği ile yılanı öldürüyor.

Email: