Kurtların Av Zamanı

kurtların karnı yine çok aç ,Gölde otlanan geyikleri görüyorlar. Geyikler , kurtları fark edince gölün diğer tarafına geçmek için yüzüyorlar. Kurtlar, geyikleri avlamak konusunda kararlı gözüküyorlar. Onlarında biri karadan ilerliyor biriside yüzmeye başlıyor. Uzun süren kovalamacanın ardından geyikler kaçmayı başarıyor.

Email: