N.G Büyük Kedilerin Yarışı

kedigller, kendi avlanma tekniklerini , fertlerini yetiştirme stilini ve hayatta kalma tekniklerini kendileri geliştirirler. Afrika.. Yaşamın bir kumara benzediği oldukça tehlikeli bir yer. Çoğu için yaşam alanı olurken çoğuiçinde ölüm alanı..Burda avcıların hayatta kalıp nesillerini çoğaltması bile belirsiz.aslan beslenme piramidinin ilk halkasını oluşturan kendilerine özgü yetenekleri ile avantajlı. Aslanlarn kurnaz yapısı ve ekip çalışmaları bir çok hayvanın sonunu getiriyor. Çitanında hızı ve koşma yeteneği, leoparında sessizliği ve avcılığı. Bu yarış kedileri sadece hayatta kalmak için değil. bu tehlikeli yolda diğerlerinide geri bırakmak içinde zorlar. Belgeselizle.org

Email: