N.G Petrol Olmadan Belgeseli

Yüzelli yıldır yerin altından çıkarıyoruz.Modern hayatı mümkün kılan ekonomik ve çok amaçlı yakıt türü.Dünyada elde edilen elektiriğin %40 ı kömür kullanan elektirk santrallerinen geliyor. Kömür trenler vasıtasıyla taşınıyor. Bir vagon küçük bir kasabanın elektiriğini karşılayacak kadar kömür taşıyor. Ancak petrol olmadığından trenlerde çalışmıyor. Petrol olmadan yaşanılan ve yaşınacak olan olayları izleyelim.Belgeselizle.org

ben çok national goegraphıç sevdım

bahtiyar 16.10.2012 08:24
Email: