Örümcek Kuşu

Küçük yırtıcı kuşlar arasında yer alan bozkır örümcek kuşları iyi bir avcıdır. Orta boyutlardaki bu kuşlar, büyük böcekler, küçük kuşlar, kemirgenler ve kertenkeleleri yerler.Avları genellikle dikenli ağaç dallarına götürüp dikenlerin üzerine geçiriyor böylece yemesi daha kolay oluyor. Kuş tüyü farklılıklar dışında genellikle büyük örümcek kuşuna benzerler. Göçmen doğu form genellikle sonbaharda, batı Avrupa'da büyük Britanya dahil, seyrek bir serseridir.

Email: