Sudan Karaya Geçiş Nasıl Oldu?

Yeryüzünde yaşam hikayesinin en hayati basamaklarından birisi 350 milyon yıl önce bu tatlı su bataklığında meydana geldi.balıklar kendilerini sudan karaya sürüklemeye başladılar.O sırada karalar bitkier ile kaplıydı. Bugünkü mangrov bitkilerden çok farklı olsalar dahi yinede bitkiydiler.Onların arasından çıkabilmek için balıkların iki sorunu çözmesi gerekliydi. İlki karada sürüklenmeyle ilişkin mekanik problem , ikincisi karaya çıktıklarında nefes alma problemiydi..

bilimi ve edabiyatı çok sevdiğim için sizi tercih ettim...

mert 04.06.2011 08:26
Email: