Sultan Selim Camii Belgeseli

Sultan Selim Camii ,Bulunduğu semte adını veren bu camii Yavuz Sultan Selim adına oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından Haliç'e hakim bir tepe üzerine yaptırılmıştır. İnşaasına H.926/M.1522 da başlanmış ve H.929/M.1529 yılında tamamlanmış olduğu taç kapısı üzerindeki kitabesinden anlaşılmaktadır. Bazı yayınlar bu külliyenin mimarını Mimar Sinan olarak göstermiş ise de arşiv vesikaları eserin Mimar Acem Ali tarafından yapıldığını göstermektedir. Zaten bu tarihlerde Sinan daha mimar olarak faaliyete başlamamış ve kendi eseri olmadığı Sai Çelebi'nin Tezkiresinde zikredilmektedir.

Email: