Testere Balıklarına Yardım

Testere balığının burnu uzamış. uzamış ve her bir kenarında 24-32 kuvvetli ve keskin diş bulunaa yassı bir bıçak seklini almıştır. Bu testeremsi uzuv balığın tüm uzunluğunun üçte biri kadar ve bu balıkların ufaklarında dahi korkulacak bir silâhtır. Testerebalıklarının 6 metrelik iri türlerinde kaidesinde 30 santim eninde ve tüm 180 santim uzunluğunda olabilir. İki kenarındaki dişler bu arada 5'er santimlik çıkıntılar yaparlar. Soyları tükenmekte olan testere balıkları için national belgesel ekibi kapsamlı bir çalışma sürdürüyor. Belgeselizle.org

Email: