Türkçe Ezan Belgeseli

kurtuluş Savaşının sonu ve cumhuriyetin ilanı ile başlayan yeni dönemde dinin millileştirilmesi ve modernleştirmesi konuşulmaya başlamıştı.Jön türklerden bu yana bir kaç defa denenen bu durum cumhhuriyetin ilk anlarında yüz göztermişti. Halka sorulmadan yapılan reform hareketleri baskıyı ve korkuyuda beraberinde getirmiştir. bilimsel çalışmadan çok şekle dönük bu girişimler benimsenmemiştir.Bu durumun halkın üzerinde yaratacağı tranva ön plana çıktı. Türkçe ezanın tarihsel gelişimi belgeselizle.org da.

Email: