Yunusların Sonar Sistemleri

500 yunusluk bir sürü.. Yakınlarda yiyecek olduğunu sezmiş , ona yetişmek için hızla ilerliyorlar. Haber çabuk yayılmış kafileye başka sürülerde katılıyor. Portekizin 1600 kilometre batısındaki volkanik azore takım adalarına gidiyorlar. Yunuslar önlerindeki suları sonarları ile arıtıyorlar. Hedeflerine çok yaklaştılar. Hedef İstavritler...

Email: